“It is bettter to walk alone than with a crowd going in the wrong direction. ”

Het Andere Geluid In Beeld

Het brengen van onafhankelijk (nieuws)beeldmateriaal (foto’s/video) waarbij we ons niet laten sturen door het overheidsnarratief maar juist ons eigen perspectief in beeld brengen. Het gaat veelal om nieuwswaardige events die door de msm niet of nauwelijks worden gebracht maar waar wel (volop) aandacht voor zou moeten zijn. Te denken valt aan corona-demonstraties, boerenprotesten maar ook manifestaties van en voor communities die bouwen aan een nieuwe wereld.

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now